خانه

تماس با ما

دیدن نقشه

درباره ما


مجموعه رایمندتک، مجموعه‌ای در حال رشد است که توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر ایران و با بهره‌گیری از تجربیات پیشین ایشان و با هدف توسعه ونچر کپیتال به منظور حمایت از سرمایه‌های انسانی و کمک به توسعه همه جانبه و پایدار کشور تاسیس شده است. این مجموعه که بنای خود را به بهره‌گیری از دانش و تجربیات جهانی قرار داده است، پایبندی به اصول و عملکرد حرفه‌ای و علمی را رویکرد همیشگی خود می‌داند. مجموعه رایمندتک، با بهره‌گیری از افرادی متخصص و مستعد با قابلیت‌های مختلف، نیاز خود به تخصص‌های گوناگونی که برای هر مجموعه این‌چنینی ضروری است مرتفع می‌سازد. خدمات متفاوت تحت برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده برای برخورد با موضوعات مختلف به مخاطبین مجموعه ارائه می‌شود.

  • قم ، خیابان عمار یاسر ، مجمتع تجاری زمزم
  • 37845171 - 025
  • Info@raymandtech.com

درباره ما


مجموعه رایمندتک، مجموعه‌ای در حال رشد است که توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر ایران و با بهره‌گیری از تجربیات پیشین ایشان و با هدف توسعه ونچر کپیتال به منظور حمایت از سرمایه‌های انسانی و کمک به توسعه همه جانبه و پایدار کشور تاسیس شده است.

این مجموعه که بنای خود را به بهره‌گیری از دانش و تجربیات جهانی قرار داده است، پایبندی به اصول و عملکرد حرفه‌ای و علمی را رویکرد همیشگی خود می‌داند. مجموعه رایمندتک، با بهره‌گیری از افرادی متخصص و مستعد با قابلیت‌های مختلف، نیاز خود به تخصص‌های گوناگونی که برای هر مجموعه این‌چنینی ضروری است مرتفع می‌سازد. خدمات متفاوت تحت برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده برای برخورد با موضوعات مختلف به مخاطبین مجموعه ارائه می‌شود.

عملکرد مجموعه رایمندتک در مواجهه با طرحها و سرمایه گذاران در اولین قدم دسته بندی طرح و رده بندی سرمایه گذاران است. پس از بررسی اولیه طرح پیشنهادی در جلسات و کارگروههای مختلف با حضور متخصصین مربوطه و آنالیز TRLو ریسک و بازده، بررسی مطابقت آن با توانمندی مجموعه، تحلیل ، SWOTبررسی بازار، تحلیل رقبا و همچنین تهیه پیش طرح و یا طرح امکان سنجی ()Feasibility Study با نرم افزارهای مربوطه مانند Comfar Expertطی پروسه های از پیش تعیین شده، نهایتا مجموعه رایمندتک در طرح مورد نظر به صورت مشارکتی وارد شده و ضمن ارائه آن به سرمایه گذار متناسب با طرح، مدیرت آن را تا به نتیجه رسیدن بر عهده می گیرد.

شیوه مشارکت در غالب موارد به صورت تاسیس یک شرکت جدید با حضور صاحب طرح، سرمایه گذار و مجموعه رایمندتک و یا انتقال سهام شرکت پیشنهاد دهنده طرح به سرمایه گذار و مجموعه میباشد.